การใช้งาน Team Viewer

เมื่อท่าน พบปัญหา การใช้งานโปรแกรมsoftphoneในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมsoftphone

ให้ท่านใช้โปรแกรม TeamViewer เพื่อให้ทีมงานดีแคช.บิส ได้เข้าไปช่วยเหลือท่านได้โดยสะดวก ดังนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer คลิกที่นี่

2. ติดตั้งโปรแกรม และเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะได้หน้าตา ดังภาพ

    19-09-2556 16-37-15

3. แจ้งข้อมูล ID และ รหัสผ่าน ตามภาพในข้อ2 ให้ดีแคช.บิส

4. ให้รอ และงดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จนกว่าดีแคช.บิสจะแจ้งความเรียบร้อย

 

can't open file