skype:แพคเก็จเหมาโทรไปอินเดีย

ชื่อสินค้า: แพคเก็จเหมาโทรอินเดีย

หมวดสินค้า: แพคเก็จสไคป์ (skype package)

รูปแบบการซื้อ: มี 3แบบ ตามระยะเวลาการใช้งานแพคเก็จ คือ 1เดือน, 3เดือน, และ 12เดือน

ราคาสินค้า: คลิกที่นี่

รายละเอียด:

 1. ผู้ ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือ เบอร์มือถือ ที่อยู่ในประเทศอินเดีย
  - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype และผู้รับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับแต่อย่างใด เสมือนการรับสายโทรศัพท์ตามปกติ
  - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น
  - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่เบอร์ของผู้รับปลายทาง จะต้องเป็นเบอร์ที่อยู่ในประเทศอินเดีย เท่านั้น
  - สามารถโทรไปเบอร์ปลายทางที่เป็นทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ ที่อยู่ในประเทศอินเดีย
 2. ใช้โทรได้นานสูงสุด 6ชม./วัน เมื่อครบเวลาแล้วสัญญาณจะถูกตัด หรือโทรไม่ออกอีก ต้องรอรอบวันถัดไปถึงจะใช้งานได้ใหม่
  - รอบวันการใช้งาน จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ระบบทำการซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ไปจนถึงเวลาเดียวกันของวันถัดไป
 3. ใช้โทรไปหาเบอร์ปลายทางได้สูงสุดวันละ 50เบอร์ที่แตกต่างกัน
 4. ไม่สามารถโทรไปเบอร์ฉุกเฉิน หรือเบอร์พิเศษต่างๆได้

นโยบายการใช้งานแพคเก็จโทรสไคป์

นโยบายการใช้งานอย่างยุติธรรม

สำหรับแพคเก็จโทรเหมาจ่ายของสไคป์แบบไม่จำกัดนาที (Unlimited min)

 1. โทรได้สูงสุด 10,000นาที/เดือน
 2. โทรได้ไม่เกิน 6ชม./วัน หรือ 360นาที/วัน
 3. แต่ละวันโทรได้ไม่เกิน 50เบอร์ที่แตกต่างกัน (ถ้าเป็นเบอร์ซ้ำไม่ได้นับ แต่ละวันจะโทรกี่ครั้งก็ได้ในเงื่อนไขข้อ1+2)
 4. ไม่นำบัญชีไปแชร์ใช้ร่วมกับผู้อื่น, ไม่นำไปใช้ในงานขายหรือการตลาดที่มีลักษณะ มีปริมาณการโทรถี่ครั้ง แบบโทรแล้ววางซ้ำๆติดๆกัน

*ยกเว้นแพคเก็จโทรเหมานาทีนั้นจะโทรได้ตามจำนวนนาทีที่ซื้อ

นโยบายการใช้งานวิดีโอคอล

นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม

สำหรับแพคเก็จวิดีโอคอลกลุ่ม/สไคป์พรีเมี่ยม

 1. ใช้ได้สูงสุด 100ชม./เดือน
 2. ใช้ได้ไม่เกิน 10ชม./วัน
 3. ใช้ได้แต่ละครั้งนานไม่เกิน 4ชม.
can't open file