แพคเก็จskypeเหมานาที

แพคเก็จสไคป์เหมานาที มีเกือบครบทุกประเทศในโลก แต่ที่แสดงในเว็บไซต์dcash.biz ในเมนูตรวจสอบราคา "เช็คราคาทุกแพคเก็จ" นั้น อาจมีข้อมูลไม่ครบ หากท่านเช็คแล้วยังขาดประเทศที่ท่านต้องการโทรไป กรุณาแจ้งให้เราทราบเพิ่มเติม โดยอีเมล์หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามดีแคช.บิสได้ทุกวัน

การใช้งาน: สามารถโทรไปได้ทั้งเบอร์มือถือและเบอร์บ้าน สำหรับประเทศที่ซื้อแพคเก็จไว้

เงื่อนไข: ใช้งานโทรได้ตามจำนวนนาทีที่ซื้อไว้ภายในระยะเวลา1เดือน, หากจำนวนนาทีหมดก่อนที่จะครบ1เดือน จะโทรต่อไม่ได้ และจะไม่สามารถซื้อจำนวนนาทีเพิ่มเติมในaccount skype เดียวกันนี้ได้อีก ต้องรอให้ครบ1เดือนก่อน หรือ หากครบ1เดือนแล้วแต่จำนวนนาทียังเหลืออยู่ ก็จะไม่สามารถใช้โทรได้อีก

[ถ้าจำนวนนาที จะโทรต่อไม่ได้ หรือ ระยะเวลา1เดือนครบถือว่าแพคเก็จหมดอายุ, ต้องซื้อใหม่]

จำนวนนาที: ที่สามารถเลือกใช้งานได้ภายในระยะเวลา1เดือน มีดังนี้

 • 60นาที
 • 120นาที
 • 400นาที
 • 800นาที
 • 2500นาที

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแพคเก็จของแต่ละประเทศด้วย บางประเทศอาจมีจำนวนนาทีขายเฉพาะบางอย่าง เช่น มีแค่60นาที หรือ 400นาทีเท่านั้น อาจไม่ได้มีครบทั้งหมด

นโยบายการใช้งานแพคเก็จโทรสไคป์

นโยบายการใช้งานอย่างยุติธรรม

สำหรับแพคเก็จโทรเหมาจ่ายของสไคป์แบบไม่จำกัดนาที (Unlimited min)

 1. โทรได้สูงสุด 10,000นาที/เดือน
 2. โทรได้ไม่เกิน 6ชม./วัน หรือ 360นาที/วัน
 3. แต่ละวันโทรได้ไม่เกิน 50เบอร์ที่แตกต่างกัน (ถ้าเป็นเบอร์ซ้ำไม่ได้นับ แต่ละวันจะโทรกี่ครั้งก็ได้ในเงื่อนไขข้อ1+2)
 4. ไม่นำบัญชีไปแชร์ใช้ร่วมกับผู้อื่น, ไม่นำไปใช้ในงานขายหรือการตลาดที่มีลักษณะ มีปริมาณการโทรถี่ครั้ง แบบโทรแล้ววางซ้ำๆติดๆกัน

*ยกเว้นแพคเก็จโทรเหมานาทีนั้นจะโทรได้ตามจำนวนนาทีที่ซื้อ

นโยบายการใช้งานวิดีโอคอล

นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม

สำหรับแพคเก็จวิดีโอคอลกลุ่ม/สไคป์พรีเมี่ยม

 1. ใช้ได้สูงสุด 100ชม./เดือน
 2. ใช้ได้ไม่เกิน 10ชม./วัน
 3. ใช้ได้แต่ละครั้งนานไม่เกิน 4ชม.
can't open file