skype:แพคเก็จเหมา1ประเทศ

ชื่อสินค้า: แพคเก็จเหมาโทร 1ประเทศ

หมวดสินค้า: แพคเก็จสไคป์ (skype package)

รูปแบบการซื้อ: มี 3แบบ ตามระยะเวลาการใช้แพคเก็จ คือ 1เดือน, 3เดือน, และ 12เดือน

ราคาสินค้า: คลิกที่นี่

รายละเอียด:

 1. ผู้ ใช้สามารถใช้skype โทรศัพท์ไปหาเบอร์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์บ้าน หรือ เบอร์มือถือ(บางประเทศ) ในพื้นที่ ประเทศที่เลือกซื้อเท่านั้น ตามรายชื่อประเทศที่อยู่ในแพคเก็จสินค้านี้
  - เลือกซื้อประเทศใด ก็จะโทรไปได้เฉพาะประเทศที่เลือก
  - ผู้รับปลายทาง ใช้โทรศัพท์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้skype และผู้รับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับแต่อย่างใด เสมือนการรับสายโทรศัพท์ตามปกติ
  - ผู้โทรต้องโทรจากโปรแกรมสไคป์เท่านั้น
  - ผู้โทรอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ผู้รับปลายทาง จะต้องเป็นเบอร์ที่อยู่ในพื้นที่ ประเทศที่เลือกซื้อ
  - มีประเทศของเบอร์ปลายทาง ที่สามารถโทรไปหาได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ มี 2ประเทศ คือ Hong Kong S.A.R., และ Singapore หากเลือกซื้อประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะสามารถโทรไปหาได้เฉพาะเบอร์บ้าน
 2. ใช้โทรได้นานสูงสุด 6ชม./วัน เมื่อครบเวลาแล้วสัญญาณจะถูกตัด หรือโทรไม่ออกอีก ต้องรอรอบวันถัดไปถึงจะใช้งานได้ใหม่
  - รอบวันการใช้งาน จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ระบบทำการซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ไปจนถึงเวลาเดียวกันของวันถัดไป
 3. ใช้โทรไปหาเบอร์ปลายทางได้สูงสุดวันละ 50เบอร์ที่แตกต่างกัน
 4. ไม่สามารถโทรไปเบอร์ฉุกเฉิน หรือเบอร์พิเศษต่างๆได้

 

รายชื่อประเทศที่สามารถเลือกซื้อได้ มีดังนี้

ชื่อประเทศ หมายเหตุ
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bulgaria
Chile
Colombia
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Guam
Hong Kong SAR เบอร์บ้าน+มือถือ
Hungary
Ireland, Republic of
Israel
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Malaysia
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Puerto Rico
Singapore เบอร์บ้าน+มือถือ
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

นโยบายการใช้งานแพคเก็จโทรสไคป์

นโยบายการใช้งานอย่างยุติธรรม

สำหรับแพคเก็จโทรเหมาจ่ายของสไคป์แบบไม่จำกัดนาที (Unlimited min)

 1. โทรได้สูงสุด 10,000นาที/เดือน
 2. โทรได้ไม่เกิน 6ชม./วัน หรือ 360นาที/วัน
 3. แต่ละวันโทรได้ไม่เกิน 50เบอร์ที่แตกต่างกัน (ถ้าเป็นเบอร์ซ้ำไม่ได้นับ แต่ละวันจะโทรกี่ครั้งก็ได้ในเงื่อนไขข้อ1+2)
 4. ไม่นำบัญชีไปแชร์ใช้ร่วมกับผู้อื่น, ไม่นำไปใช้ในงานขายหรือการตลาดที่มีลักษณะ มีปริมาณการโทรถี่ครั้ง แบบโทรแล้ววางซ้ำๆติดๆกัน

*ยกเว้นแพคเก็จโทรเหมานาทีนั้นจะโทรได้ตามจำนวนนาทีที่ซื้อ

นโยบายการใช้งานวิดีโอคอล

นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม

สำหรับแพคเก็จวิดีโอคอลกลุ่ม/สไคป์พรีเมี่ยม

 1. ใช้ได้สูงสุด 100ชม./เดือน
 2. ใช้ได้ไม่เกิน 10ชม./วัน
 3. ใช้ได้แต่ละครั้งนานไม่เกิน 4ชม.
can't open file